Aloma konsulenterne arbejder alle med personlige relationer, som er det første skridt på vejen for at kunne skabe forandringen i de unges liv, med målet om blive selvforsørgende. For at etablere en god og bæredygtig relation med de unge, vil vi som mentorer være autentiske og nærværende i kontakten.

Dette vil skabe en gensidig respekt.
I et introduktionsforløb med de unge mødes denne med mentor flere gange om ugen, med fælles oplevelser. I sådan et intensivt forløb er opgaven at skabe og fastholde en relation, hvor de unge oplever tryghed, tillid og respektfuld tro på egen evne og ret til at bestemme over eget liv.

For at sikre en kontinuerlig relation arbejder vi med en primær og sekundær mentor.