Den kognitive metode tager udgangspunkt i den rationelle tænkning. Der arbejdes med tankemønstre, således at de unge får et mere realistisk billede af dem selv og deres omgivelser.

Vi tager udgangspunkt i nuet så de unge får nogle helt konkrete redskaber til at klare de problematikker de støder på i hverdagen.