En mentor kan forstå den unge ud fra det sted, hvor han eller hun nu er - og så hjælpe derfra. Det handler også om en kontinuerlig kontakt til støtte og omsorg samt at gøre den unge modtagelig for den hjælp der kan tilbydes.

Hvad er styrken ved mentor-kontakten?
Mentorordningen en indsats der er meget målrettet og vedholdende, og som i en helt særlig grad er velegnet til at koordinere en indsats. Fx hvis der undervejs er brug for særlig ekpertise som fx psykolog, terapeut, misbrugsvejleder og så videre. Derfor er indsatsen helt individuel og Aloma konsulenterne er erfarne rådgivere med en faglig og professionel forankring. En mentor bidrager også til at de unge får et bedre syn på sig selv og samfundet så de kan tro på sig selv – og tro på at de kan bruges til noget så deres liv ikke er spildt pga. tidligere handlinger.