Alle mennesker har behov for at skabe sig et godt liv, og det gode livs fundament er at opleve en sammenhæng i tilværelsen, således at den opleves som begribelig, håndterbar og meningsfuld.

Det handler om at opnå styrke, ved at blive aktiv i forhold til de udfordringer man står overfor, for at skabe en forbedring i livet. På den måde opnår de unge en øget handlekompetence i eget liv. Med empowerment-metoden, samarbejder vi med de unge i alt omkring dem, så kompetencen til at handle selvstændigt bliver trænet og lært, når livets udfordringer skal løses og forandringer foretages.

Empowerment betyder magt, kraft og styrke, hvor vækst i erkendelse, indsigt og selvforståelse går hånd i hånd med en kraftfuld handlen. Empowerment er både en proces og et mål i sig selv.