Det er ofte en meget negativ cirkel de psykisk sårbare eller skrøbelige unge havner i. Det sociale netværk fungerer ofte dårligt eller slet ikke og hverdagens små succeser meget svære at få øje på. Det vil vil vi gerne gøre noget ved...

Aloma konsulenterne hjælper og støtter den unge med skabe de nødvendige rammer for at få en hverdag, hvor en uddannelse eller et job kan blive et både realistisk og opnåeligt mål som at overholde aftaler, få struktur på hverdagen, selv klare almindelig daglig livsførelse, skabe sig et socialt netværk, få et fritidsliv, afdække ønsker og drømme for arbejdsliv og sidst men ikke mindst at lægge realistisk plan for fremtiden.