Aloma konsulenterne har en lang, spændende og lærerig erfaring fra mange års arbejde indenfor skole, social- og sundhedssystemet samt indenfor både behandlings- og socialpsykiatrien.

Lotte Pedersen er ergoterapeut og har arbejdet indenfor både behandlings- og socialpsykiatrien siden 1994. I 2007 startede hun Fortuna-huset i Næstved, der er et beskæftigelsestilbud for mennesker med psykiske problemer, og har været leder frem til udgangen af 2009.

Maiken Madsen har en læreruddannelsen og er social- og sundhedsassistent, og har arbejdet i socialpsykiatrien siden 1998. Maiken har været projektleder og startede i 2007 ”Unge Møde Stedet” (UMS) i socialpsykiatrien Næstved.