Er du i den svære situation at dine børn er anbragt uden for hjemmet, det kan f.eks. være i plejefamilie eller på institution. I den situation kan du have brug for at dele sorg, frustrationer, savn og usikkerhed med en støtteperson.

Ifølge servicelovens § 54 har du som forældre til anbragte børn ret til en støtteperson, og din sagsbehandler har pligt til at tilbyde dig en, og det er gratis for dig. Vi kan være behjælpelig med at gå til din sagsbehandler og få det praktiske i orden.

Vi er privatpraktiserende og uafhængig af kommunen. Kommunen får ikke at vide, hvad du taler med din støtteperson om. Vi taler kun med dem når du er tilstede eller giver os lov.

Hvad kan du for eksempel bruge din støtteperson til ?

  • Lægge øre til dine tanker, følelser og frustrationer.
  • Hjælpe dig med at få så god en kontakt med dit barn som muligt.
  • Vores opgave er at støtte dig og din familie til at kunne håndtere, at dit barn ikke bor hjemme.
  • Hvis du har brug for det, kan vi sammen planlægge weekenden/ferie når dine børn kommer hjem.
  • Være med til at styrke kontakt og samarbejde med det sted dit barn bor.
  • Deltage i møder, hjælpe med forberedelse og evaluere mødet. Vi blander os ikke på møderne, med mindre du beder os om det.
  • Du kan også ringe til os, hvis der er noget der presser sig på og ikke kan vente til næste gang vi mødes.

Hvem er vi ?
Aloma Konsulenterne er Lotte Pedersen og Maiken Madsen som har rigtig mange års erfaring, hvor vi har støttet både enkel personer og familier med sårbarheder af forskellige slags.

Vi arbejder som udgangspunkt med den personlige relation, der altid opstår mellem mennesker. Vi har et positiv livssyn og støtter op omkring den positive dialog.

Hvordan får du en støtteperson?
Kontakt os på mail eller telefon,  så aftaler vi et møde, hvor vi kan snakke om dine muligheder og hvad dit behov for støtte er.