Grundtanken med gruppearbejdet er, at de unge både kan hjælpe sig selv og hinanden ved at dele følelser og oplevelser. Det gør vi ved at sammenligne holdninger og erfaringer, samt ved at støtte hinanden i at afprøve nye måder at handle på. Ved at udveksle idéer, forslag og løsninger til livet, bliver der skabt mod og motivation til at ændre det, der er svært - til håb og perspektiv for fremtidsplaner.

Det kan skabe stor trøst og hjælp at være i samme båd som andre unge med svære livs situationer. Problemer bliver mere overskuelige, når vi deler dem med andre og dermed nemmere at overvinde.

Målet med gruppearbejdet
At skabe støttende netværk på vej til job eller uddannelse.

At fremme indlæring og modning samt at vedligeholde sociale funktioner og forbindelser.

At forberede den enkelte på en forestående ændring i hverdagen, vor job eller uddannelse skal indgå som en naturlig del.

At løse eller opklare problemer i på de unges personlige plan og omgivelser.